Projektingenjör


Vi hanterar och följer upp det administrativa arbetet i era byggnadsprojekt

Vi vägleder ert företag genom projektet

Upplever ni att det kan vara svårt att hänga med ökade beställarkrav? Att fortsatt kunna leverera ett bra arbete och samtidigt klara av förhöjda dokumentationskrav utan att behöva offra varken stor tid eller ekonomisk vinst?

Vi arbetar för att ni ska kunna fullborda era projekt med goda resultat, både ekonomiskt och kvalitetsmässigt, utan stress eller risk för att missa att uppfylla gällande lagar och krav. Genom våra tjänster som projektingenjör hjälper vi er att styra all er administration i era projekt från start till mål.

  • Administrativt ansvar för era projekt
  • Budgetering, ekonomisk uppföljning och prognosarbete
  • KMA-ansvar enligt gällande lagar och krav