AB Dignitet

AB Dignitet är er pålitliga partner när det kommer till att utveckla, effektivisera och stärka er verksamhet och KMA-arbete.

skräddarsydda tjänster

Våra omfattande tjänster är anpassade efter era behov

KVALITET

Garanterar att beställarens kvalitetskrav uppnås; allt från tillstånd till egenkontroller

MILJÖ

Säkerställer till att företag klarar av miljökraven; allt från redovisning till miljöplan

ARBETSMILJÖ

Försäkrar en säker arbetsmiljö som ger trygghet både på arbetsplatsen och vid olycksfall; allt från arbetsberedningar till riskanalyser

Drift- och skötsel

Framtagning och sammanställning av drift- och skötsel

Miljösamordnare

Rapportering och sammanställning av miljödata i byggnadsprojekt

BAS-U

Byggarbetsmiljösamordnare för utförande


Ledningssystem

Revisioner samt stöd vid implementering och utveckling av ledningssystem

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & BKMA

Projektingenjör

Hantering och ansvar för KMA och ekonomi i byggnadsprojekt

Arbetsprocess

Våra arbetssätt för att hjälpa er att uppfylla era unika behov och ställda krav

KMA och projekt

  • Identifiering och efterlevnad av gällande lagar och krav
  • Framtagning av sammanställning av nödvändig dokumentation
  • Upprätta professionella mallar för redovisning
  • Rapportering till beställare och underleverantörer

Ledningssystem

  • Externa och interna revisioner, stora som små
  • Implementering av ledningssystem från start till mål
  • Genomgång och analys av ert ledningssystem
  • Gemensam utveckling av ledningssystemet för att effektivisera er verksamhet och nå uppsatta mål
  • Ständigt förbättra era rutiner arbetssätt över tid

Undersök våra olika tjänster och deras kostnadsbild