Ledningssystem


Utforska våra erbjudanden för att kunna effektivisera er verksamhet och förbättra ert ledningssystem

Ett välimplementerat ledningssystem är avgörande för effektiv styrning, översyn och förbättring

Olika Typer av ledningssystem

Med expertis inom Byggföretagens ledningssystem BKMA, och god kompetens inom ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001, strävar vi efter att granska, analysera, effektivisera och utveckla era ledningssystem. Allt för att ledningssystemet ska bidra till att er verksamhet når sin fulla potential.

Revision av ledningssystem

Revisioner är nödvändiga inom ledningssystem för att säkerställa att systemet fungerar effektivt och överensstämmer med fastställda standarder och krav. Vi på AB Dignitet hjälper er med såväl interna, som externa revisioner av ledningssystem.

Implementering av ledningssystem

Har ni bestämt er för att implementera ett ledningssystem i ert företag? Toppen! Vi bidrar med vår spetskompetens för att göra processen så smidig och effektiv som möjligt genom att ge stöd med att utforma processer, rådgivning och tillhandahålla professionella mallar.

Utveckling av ledningssystem

Att ständigt förbättra sitt ledningssystem är viktigt för att kunna effektivisera sin verksamhet och på så sätt stärka sin konkurrenskraft. Vi hjälper er att analysera och förbättra ert ledningssystem för att hjälpa er anpassa till förändringar, förstärka er riskhantering, ha en framgångsrik efterlevnad av era standarder och uppnå ständig förbättring.