Priser


Vi erbjuder olika kostnadsbilder beroende på storlek av projekt. Kontakta oss för projekt än större 1 000 000 kr eller vid förfrågan om flera tjänster så tar vi fram ett pris till er. Vi erbjuder även våra tjänster till á-pris mot löpande redovisning.

Ledningssystem

Gäller ledningssystemen ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 och BKMA

implementering

Kontakta oss för mer information

revision

Kontakta oss för mer information

utveckling

Kontakta oss för mer information

  • Implementering av ledningssystem i er verksamhet
  • Externa och interna revisioner av ledningssystem
  • Utveckling av ert ledningssystem

KMA

Miljösamordnare

0 KR – 500 000 KR

30 000 kr

exkl. moms

500 000 KR – 1 000 000 KR

50 000 kr

exkl. moms

1 000 000 KR – 2 500 000 KR

65 000 kr

exkl. moms

  • Rapportering och sammanställning av all miljödata för ert projekt enligt beställarkrav
  • Uppfyll projektets miljöcertifiering, oavsett miljöklass
  • Dokumentation i Byggvarubedömningen, SundaHus eller Basta.
  • Insamling av återvinningsdata, utsläppsinformation och miljöintyg.