Kvalitetspolicy


AB Dignitet strävar efter att vara ledande med deras kvalitetsarbete och arbetar ständigt för att skapa en trygg och pålitlig med deras samarbetspartners, där de kan vara nöjda med företagets resultat och lita på att företaget är en trygg och pålitlig leverantör.

AB Dignitets kvalitetsarbete vilar på ledorden engagemang, spetskompetens och ständig förbättring. Arbetet ska alltid som minst uppfylla gällande standarder och krav. Genom regelbunden riskbedömning identifieras och hanteras potentiella risker för att säkerställa ständig förbättring och uppfyllande av ställda krav.

AB Dignitets engagemang driver företagets att leverera tjänster som inte bara uppfyller våra kunders uttalade önskemål, utan även deras underliggande behov. Detta genom att säkerställa att medarbetare är välkvalificerade för sina uppgifter för att konsekvent kunna leverera högkvalitativa resultat.Miljöpolicy


Arbetsmiljöpolicy


AB Dignitet strävar efter att skapa en arbetsplats där individer inte bara känner sig trygga, utan också uppmuntras att växa och trivas. En säker och trivsam arbetsmiljö är grundläggande för en hälsosam och effektiv arbetsplats. Åtgärder vidtas för att förebygga skador och ohälsa, vilket inkluderar regelbundna riskbedömningar.

AB Dignitet identifierar och tillhandahåller lämplig information och utbildningar till medarbetare för att öka företagets kompetensnivå. Företaget erkänner även vikten av balans mellan arbete och privatliv och arbetar därför för ett flexibelt arbetsliv, med frihet under ansvar.

Öppen kommunikationskultur där alla kan uttrycka sina åsikter kring arbetsmiljön är något som uppmuntras. AB Dignitet uppmuntrar även samarbete och deltagande för att främja problemlösning och samverkan.

AB Dignitet åtar sig att följa alla tillämpliga lagar och regler relaterade till arbetsmiljö och att ständigt sträva efter att förbättra arbetsmetoder i linje med bästa förfaringssätt.