Kvalitetspolicy


AB Dignitet arbetar för att skapa en trygg och pålitlig relation med deras samarbetspartners, där de kan vara nöjda med företagets resultat och lita på att vi är en trygg och pålitlig leverantör.

Vi strävar efter att konsekvent leverera högkvalitativa resultat genom att säkerställa hög och välkvalificerad kompetens för respektive arbetsmoment.

AB Dignitets arbete ska alltid som minst uppfylla gällande standarder och relevanta krav samt genom regelbunden uppföljning uppnå ständig förbättring.Miljöpolicy


Arbetsmiljöpolicy


AB Dignitet arbetar för att skapa en effektiv arbetsplats som främjar en säker och trivsam arbetsmiljö. Vi strävar efter att i största möjliga mån förebygga olyckor, skador och ohälsa genom att tillämpa bäst lämpliga arbetsmetoder. Vi identifierar och tillhandahåller lämpliga utbildningar inom företaget för att öka kompetensnivån. Vi erkänner även vikten av balans mellan arbete och privatliv och arbetar därför för ett flexibelt arbetsliv, med frihet under ansvar.

Öppen kommunikationskultur där alla kan uttrycka sina åsikter kring arbetsmiljön är något som uppmuntras. Vi uppmuntrar även samarbete och deltagande för att främja problemlösning och samverkan. AB Dignitet åtar sig att följa alla tillämpliga lagar och regler relaterade till arbetsmiljö och att ständigt sträva efter att förbättra arbetsmetoder i linje med bästa förfaringssätt.